Khamis, 3 Februari 2011

RUMUSAN

1. Berbangga dengan warisan Kesultanan Melayu Melaka

2. Harus menghormati dan mematuhi undang-undang.

3. Harus mengamalkan budaya kekitaan

4. Meneruskan dan mempertahankan identiti bangsa.