Khamis, 3 Februari 2011

NOTA UNDANG-UNDANG BERTULIS

UNDANG-UNDANG BERTULIS

1. Himpunan peraturan, larangan dan adat istiadat dalam bentuk bertulis.

(A) HUKUM KANUN MELAKA

1. Dokumen undang-undang

2. Mengandungi 44 fasal.

3. Menggariskan hak dan keistimewaan raja

4. Menggariskan peranan raja dan pembesar.

5. Mengandungi unsur Islam – berkaitan jenayah, muamalah, keluarga

(B) UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA

1. Peraturan pelayaran & perdagangan.

2. Antara kandungannya :

i. tugas pengawal kapal.

ii. Langkah keselamatan dalam kapal.

iii. Tugas anak-anak kapal.

iv. Penyewaan kapal dagang.

3. Kuasa nakhoda menjatuhkan hukuman.

(C) UNDANG-UNDANG PAHANG

1. Digubal masa Sultan Abdul al-Ghaffar Muhaiyuddin

2. Kandungan :

i. adat lembaga negeri,keistimewaan raja& pembesar

ii. Undang-undang jenayah, penderhaka, penzina

iii. undang-undang awam.

D) UNDANG-UNDANG 99 PERAK

1. Berasal daripada Parsi.

2. Digunakan di Perak

3. Terkandung 99 kesalahan dan hukuman.

4. Kandungannya ialah :

i. syarat memegang jawatan kerajaan seperti sultan, penghulu, khatib dan kadi.

ii. Peraturan adat menghadap & lantik raja.

iii. Hukuman jenayah, undang dan pertanian.

iv. Undang-undang kekeluargaan seperti perkahwinan, perceraian dan zina.

E) UNDANG-UNDANG KEDAH

1. Terbahagi :

i. undang-undang pelabuhan seperti cukai,

ii. peraturan keselamatan pelabuhan

iii. peraturan timbangan dan ukuran.