Khamis, 3 Februari 2011

NOTA UNDANG-UNDANG ADAT

UNDANG-UNDANG ADAT

1. Peraturan berdasarkan amalan kebiasaan

2. Dihafal secara turun-temurun

(A) ADAT TEMENGGUNG

1. Pemerintahan bercorak autokratik.

2. Kuasa tertinggi ditangan sultan atau raja.

3. Peranan sultan :

i. ketua pentadbir

ii. ketua agama

iii. simbol kedaulatan

iv. perpaduan rakyat.

4. Sistem kekeluargaan – sebelah ibu dan ayah.

5. Lelaki menjadi ketua keluarga.

6. Nasab keturunan – sebelah bapa.

7. Perkahwinan – hukum syarak (boleh kahwin sepupu).

8. Pembahagian harta pusaka – anak lelaki

9. Hukuman bertujuan memberi pengajaran

10. Sultan melaksanakan hukuman. Pembesar atau penghulu melakukannya sekiranya mendapat mandat.

B) ADAT PERPATIH

1. Menekankan demokrasi dan permuafakatan.

2. Setiap suku mempunyai wakil

3. Keputusan dibuat bersama.

4. Yamtuan Besar berunding dengan Undang

5. Keluarga sebelah ibu diutamakan kerana jurai ini melahirkan suku.

6. Nasab keturunan – sebelah ibu.

7. Perkahwinan sesama suku dilarang kerana dianggap bersaudara.

8. Perwarisan harta – sebelah ibu kerana anak perempuan menjadi asas kewujudan suku.

9. Hukuman bertujuan untuk pemulihan

10. Undang-undang menyedarkan pesalah supaya tidak mengulang kembali kesilapan.