Khamis, 3 Februari 2011

Nota Sosiobudaya

1. Dibahagikan beberapa lapisan sosial dan hierarki kedudukan.

2. Kedudukan individu berubah melalui 2 cara.

i. taraf sedia – pertukaran tugas atau pekerjaan tanpa menjejaskan taraf sosialnya.

ii. taraf pencapaian – berubah ke lapisan lebih tinggi kerana kebolehan istimewa atau khidmat baktinya kpd pemerintah.