Khamis, 3 Februari 2011

Nota Gaya Hidup Golongan Bangsawan (pemerintah)

1. Kumpulan pemerintah terdiri daripada :

i. raja atau sultan

ii. keluarga dan kaum kerabatnya

iii. pembesar

iv. Ulama

v. pendeta.

2. Sistem penggantian raja berbeza antara satu negeri dengan negeri Melayu yang lain

3. Perak menggunakan sistem giliran.

4. Raja dibantu oleh kaum kerabatnya.

5. Kerabat diraja jadi pembesar didaerah/raja di jajahan.

6. Golongan pembesar (pentadbir) :

i. bantu sultan.

ii. Arah rakyat melakukan kerja awam

iii. Jawatan pembesar disandang secara monarki dan dilantik sendiri oleh raja atau sultan.

iv. Cthnya: jwt Laksamana oleh keluarga Hang Tuah.

7. Kumpulan ulama :

i. ulama tempatan dan luar negeri.

ii. bantu mendidik rakyat berakhlak mulia.

iii. menjadi penasihat raja

iv. sebagai guru agama, kadi atau imam.

8. Golongan pendeta :

i. pakar dalam ilmu pengetahuan.

ii. mahir bidang salasilah raja, kesusasteraan, kebudayaan, dan adat istiadat Melayu.

iii. menjadi pakar rujuk sultan & masyarakat.

*******************

Gaya Hidup Hidup

1. Gaya hidup raja – diamalkan di istana

2. Gaya hidup pembesar - di luar istana.

3. Golongan bangsawan terdiri daripada raja, kaum kerabat dan pembesar

4. Golongan bangsawan amalkan adat-istiadat, bahasa dan cara berpakaian yang tersendiri.

5. Dalam upacara pertabalan sultan Melaka :

i. Bendahara duduk berhampiran singgahsana.

ii. Laksamana dan Sri Bija Diraja bawa pedagang kerajaan.

6. Alat-alat kebesaran dibawa bersama – keris panjang, cogan, tepak, ketur, tempat bara dan kitab al-Quran

7. Dalam upacara kemangkatan raja :

i. jenazah baginda akan disempurnakan mengikut hukum agama Islam

ii. Bendera kuning akan diturunkan dan diganti dengan bendera putih.

iii. Tembakan meriam akan dilepaskan bagi menghebahkan kepada rakyat.

iv. upacara perlantikan raja yang baru

8. Dalam upacara menjunjung duli :

i. dilakukan oleh pembesar sebagai tanda taat setia.

ii. dilakukan di balairung seri ketika menghadap dan menyembah raja.

iii. Semasa menghadap raja, menggunakan istilah patik dan tuanku.

iv. dilarang menggunakan bahasa dalam

v. mestilah bertanjak, berpancung dan kerisnya hendaklah diselitkan di hadapan.

vi. Orang yang menghadap dilarang memakai kain nipis yang dipanggil kasa.

9. Upacara menyambut tetamu atau utusan :

i. sambutan dibuat berdasarkan kedudukan negara utusan sama ada setaraf atau tidak

ii. Jika taraf negara lebih rendah , maka alat kebesaran dan peralatan sambutan kurang berbanding dengan negara setaraf.

10. Dari segi pakaian diraja, pakaian diraja – dibuat guna emas dan dihiasi permata.

11. Alat perhiasan – pending, dokoh, benkung dan keris.

12. Gaya hidup bangsawan melambangkan status lebih tinggi serta membezakannya dengan rakyat biasa.