Ahad, 22 Mei 2011

SOALAN DAN LATIHAN: TINGKATAN 1

SOALAN DAN LATIHAN: TINGKATAN 1

1. Antara yang berikut yang manakah sumber primer?

A. Rencana akhbar

B. Surat perjanjian

C. Buku teks sejarah

D. Tulisan dalam jurnal

2. Candi yang ditemui di Lembah Bujang menjadi bukti tentang kewujudan pengaruh Buddha di Kedah. Candi berkenaan dikenali sebagai

A. sumber sejarah

B. sumber gali cari

C. sumber seni bina

D. sumber arkeologi


“Pertempatan awal manusia di negara

ini bukannya di persisiran pantai tetapi

di gua-gua di pendalaman”

-Ahli sejarah

3. Ahli sejarah membuat kesimpulan tersebut berdasarkan

A. sumber lisan

B. sumber bertulis

C. sumber sekunder

D. sumber arkeologi


4. Selain sumber pertama, ahli sejarah juga menggunakan sumber kedua untuk mengkaji sejarah. Antara yang berikut, manakah sumber kedua

I Diari III Majalah

II Jurnal IV Laporan televisyen

A. I,II dan III C. I,III dan IV

B. I,II dan IV D. II,II dan IV


Zaman Logam

5. Petempatan penduduk zaman tersebut telah ditemui di kawasan

A. Gua Niah, Sarawak

B. Tingkayu, Sabah

C. Bukit Jawa, Perak

D. Sungai Tembeling, Pahang


Pertempatan Awal ----> Pelabuhan Awal

6. Berdasarkan rajah di atas, apakah faktor yang menyebabkan munculnya pelabuhan awal?

I Sumber bekalan dagangan

II Kemunculan pusat pentadbiran di muara sungai

III Sungai menjadi laluan perdagangan

IV Kemahiran membina kapal

A. I , II dan III

B. I, III dan IV

C. II dan III

D. I, II dan IV


Kerajaan Awal di Asia Tenggara

X .......... Maritim

7. Berdasarkan jadual di atas, X ialah

A. kerajaan agraria

B. kerajaan maritim

C. kerajaan empayar

D. kerajaan negara kota


8. Antara yang berikut manakah berkaitan dengan baray?

I Dibina oleh kerajaan Funan

II Merupakan sebuah kolam besar

III Disalirkan ke 12.5 juta ekar sawah

IV Bloeh menampung 30 juta meter padu

A. I,II dan III

B. I,III dan IV

C. I,II dan IV

D. II,II dan IV

Batu Bersurat Kuala Berang,

Terengganu

9. Mengapakah batu bersurat tersebut penting kepada ahli sejarah?

A. Memberi gambaran tentang budaya masyarakat Islam awal

B. Memberi maklumat tentang penyebaran Islam ke negara ini

C. Mengandungi maklumat tentang penggunaan hukum syariah

D. Menyatakan tentang penggunaan tulisan jawi pada zaman awal


Kerajaan ini merupakan sebuah kerajaan yang menjalankan

kegiatan ekonomi pertanian

10. Maklumat di atas berkaitan dengan

A. kerajaan agraria

B. kerajaan maritim

C. kerajaan empayar

D. kerajaan negara kota


11. Kegiatan terpenting kerajaan maritim ialah

A. perikanan

B. perdagangan

C. pembinaan kapal

D. menjual hasil keluaran


• Pada abad ke-13 ia menerima pengaruh China

Kerajaan X

• Lenyap pada abad ke-15

12. Maklumat di atas berkaitan dengan

A. Kerajaan Funan

B. Kerajaan Angkor

C. Kerajaan Champa

D. Kerajaan Srivijaya


Mengawal Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Jawa

13. Maklumat diatas menerangkan tentnag kerajaan

A. Majapahit

C. Melaka

B. Srivijaya

D. Acheh


14. Pada akhir abad ke-14, Parameswara dan para pengikutnya telah meninggalkan

Palembang kerana

A. meluaskan empayar Srivijaya

B. mengelakkan serangan Majapahit

C. menghindari rebutan kuasa di istana

D. menjalinkan hubungan dagangan dengan Temasik


15. Antara yang berikut manakah BENAR tentang pentadbiran Melaka?

I Bentara nenjalankan perintah raja

II Hulubalang menjaga keselamatan di laut

III Biduanda kecil membawa adap kebesaran diraja

IV Sesetengah pembesar mengurungkan hal ehwal balai rong seri

A. I,II dan III

B. I,III dan IV

C. I,II dan IV

D. II,II dan IV


16. Setelah membunuh Temagi Parameswara meninggalkan Temasik

Mengapakah baginda mengambil tindakan sedemikian?

A. Bukan bertujuan kekal di Temasik

B. Diusir penduduk Temasik

C. Khuatir diburu oleh Majapahit

D. Bimbang diperangi Siam


17. Mengapakah pada peringkat awal Melaka menghantar ufti tahunan kepada Siam?

A. Mengelak ancaman Siam

B. Memonopoli perdagangan Siam

C. Menarik pedagang Siam ke Melaka

D. Meminta perlindungan terhadap ancaman Majapahit


18. Apakah kepentingan Orang Laut kepada Melaka?

A. Membekalkan bahan makanan laut

B. Mahir dalam perdagangan

C. Menjadi angkatan laut

D. Mengawal pelabuhan


19. Antara faktor paling penting yang menyebabkan Melaka berkembang maju?

A. Pelabuhan dalam

B. Kedudukannya strategik

C. Banyak bekalan dagangan

D. Hubungan baik dengan negara jiran


20. Melaka terletak di pertengahan antara Timur dan Barat

Apakah kepentingan kedudukan itu pada Melaka?

A. Mendapat bekalan dagangan yang mencukupi

B. Terlindung dari angin monsoon

C. Selamat daripada ancaman lanun

D. Dapat mengawal Selat Melaka


Di bahagian barat Melaka terdapat Pulau Sumatera, manakala

di bahagian timur pula terdapat Banjaran Ttiwangsa

21. Antara yang berikut manakah berkaitan dengan maklumat di atas?

A. Pelabuhan Melaka selamat

B. Pelabuhan Melaka dalam airnya

C. Melaka mempunyai penanda arah

D. Bekalan mencukupi dari kawasan pendalaman


22. Anda seorang pedagang di pelabuhan Meaka pada awal abad ke-16.Anda enggan

lagi berdagang di Melaka.

Mengapakah anda mengambil tindakan demikian?

I Bimbang terhadap serangan Portugis

II Pelabuhan Melaka tidak dalam lagi

III Sistem cukai tidak diamalkan

IV Kadar cukai sangat timggi

A. I dan II

C. III dan IV

B. II dan III

D. I dan IV


23. Perlantikan Tun Mutahir sebagai Bendahara Melaka meniggalkan kesan buruk ke

atas Melaka.

Apakah kesan tersebut?

A. Munculnya gerakan penentangan di kalangan orang asing di Melaka

B. Timbul persaingan kuasa antara orang melayu dan India-Muslim

C. Wujud persaingan perdagangan antara orang Arab dan Gujerat

D. Berlaku penindasan ke atas Orang Laut dan orang Melayu


24. Hubungan persahabatan antara Melaka dan Pasai terjalin berikutan.

A.penghantaran ufti ke Melaka

B.penaklukan Melaka ke atas Pasai

C.kejayaan Melaka mengamankan Pasai

D.perkahwinan Sultan Melaka dengan puteri Pasai


25. Mengapakah rempah mendapat permintaan yang tinggi di Eropah?

I Untuk menghasilkan alat solek

II Untuk memberikan kesedapan dalam masakan

III Untuk mengawet makanan

IV Untuk memanaskan badan

A. I,II dan III

B. I,III dan IV

C. I,II dan IV

D. II,III dan IV


26. Dalam serangan Portugis pada 25 Julai 1511, Portugis dapat menguasai jambatan

Melaka.Antara yang berikut faktor manakah yang menyebabkan kemenangan

tersebut?

A Pengkhianatan para pendatang asing

B Tentera Melaka diserang secara mengejut

C Pertahanan Melaka tidak disertai Orang Laut

D Rahsia kekuatan Melaka dibocorkan kepada Portugis


27. Alfonso de Albuquerque telah mengemukakan beberapa tuntutan kepada Melaka.

Manakah antara yang berikut tuntutan-tuntutan berkenaan?

I Pembayaran ganti rugi

II Penyerahan Tun Mutahir

III Pembinaan kubu pertahanan

IV Pembebasan tawanan Portugis

A. I,II dan III C. I,III dan IV

B. I,II dan IV D. II,II dan IV


28. Walaupun tewas,namun kegigihan dan keberanian rakyat Melaka

mempertahankan tanah airnya wajar disanjung tinggi.Peribahaa manakah yang

sesuai dengan pernyataan di atas?

A. Alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan

B. Genggam bara api sampai jadi arang

C. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing

D. Biar putih tulang jangan putih mata


29. Pada pertengahan abad ke-17, Johor mencapai kegemilangan

Apakah faktor utama yang menyumbangkan ke arah kegemilangan tersebut?

A. Kemajuan perdagangan

B. Kecekapan pemarintahannya

C. Perkembangan bidang persuratan

D. pembentukan empayar yang luas


30. Mengapakah Johor kerap mengubah pusat pentdbirannya di sepanjang Sungai

Johor dan Kepulauan Riau?

A. Sebagai strategi untuk mempertahankan diri

B. Mencari kawasan yang sesuai sebagai pelabuhan

C. Mendapatkan kawasan bentuk muka bumi yang sesuai

D. Mencari kawasan yang mempunyai banyak sumber bekalan


• Tun Sri Lanang

• Laksamana tun abdul Jamil

31. Mengapakah kedua-dua tokoh di atas dikenang dalam sejarah Johor?

A. Menjadikan Johor sebuah kerajaan yang gemilang

B. Menghasilkan penulisan salasilah raja

C. Berusaha menawan semula Melaka

D. Memajukan perdagangan Johor


32. Setelah Portugis menawan Melaka, ramai pedagang beralih singgah ke Acheh

Mengapakah mereka berbuat demikian?

A. Kerana dasar perdagangan Portugis

B. Kerana orang Portugis beragama Kristian

C. Kerana mengelakkan serangan balas rakyat Melaka

D. Kerana kemudahan di pelabuhan Melaka telah musnah


33. Kesultanan Perak diasaskan pada tahun 1528 oleh

A. Tun Saban

B. Raja Muzaffar

C. Sultan Iskandar Zulkarnain

D. Sultan Abdullah


34. Manakah antara yang berikut berkaitan dengan asal usul Johor?

I Diterokai oleh saudagar Arab

II Berasal daripada bahasa arab

III Nama asalnya ialah Ujong Tanah

IV Dipanggil Jauhar bermaksud permata

A. I,II dan III C. I,III dan IV

B. I,II dan IV D. II,II dan IV


• Hikayat Hang Tuah

• Sejarah Melayu

35. Apakah persamaan antara kedua-dua hasil kesusasteraan di atas?

A. Dihasilkan oleh Bendahara Tun Sri Lanang B. Memaparkan kisah-kisah dalam cerita rakyat

C. Mengandungi salasilah raja-raja Melayu Melaka

D. Menggambarkan keagungan Kesultanan Melayu Melaka


36. Pada abad ke-18, Kedah berada dalam keadaan kurang stabil.

Antara faktor berikut,manakah faktor ketidakstabilan Kedah?

I Ancaman Siam

II Perebutan takhta Kedah

III Serangan daripada tentera Burma

IV Pertikaian sesama kerabat diraja

A. I,II dan III

B. I,III dan IV

C. I,II dan IV

D. II,II dan IV


37. Apakah langkah yang diambil oleh pembesar Johor untuk menghapuskan

pengaruh Bugis di Johor?

A. Meminta bantuan Belanda

B. Menggalakkan perkahwinan campur

C. Mengukuhkan pengaruh ke atas sultan

D. Membunuuh ketua orang Bugis


38. Kedah telah menjalin hubungan baik dengan inggeris.

Apakah implikasi daripada hubungan tersebut?

A. Kedah menerima seorang penasihat inggeris

B. Kedah mendapat perlindungan inggeris

C. Kedah ditakluki Siam pada tahun 1821

D. Perdagangan Kedah semakin maju


39. Mulai tahun 1641 hingga tahun 1673, Pahang diletakkan di bawah kekuasaan

Yamtuan Muda Johor,Raja Bajau.Langkah ini menyebabkan

A. tercetusnya pemberontakan di Pahang dengan bantuan Siam

B. berakhirnya pemerintahan berketurunan Melaka di Pahang

C. bermulanya penguasaan Kesultanan Johor ke atas Pahang

D. berlakunya rebutan kuasa di kalangan pembesar Pahang


40. Selepas tahun 1820-an, Terengganu tidak lagi menunjukkan permusuhan terhadap

Kelantan.

Mengapakah Terengganu mengambil sikap sedemikian?

A. Raja Kelantan yang memusuhi Terengganu telah mangkat

B. Takhta Kelantan dikuasai oleh Putera Terengganu

C. Terengganu diberi amaran oleh Inggeris

D. Hubungan baik Kelantan dengan Siam


41. Kedudukan orang Bugis di Selangor semakin kukuh menjelang abad ke-18.

Apakah bukti kenyataan di atas?

A. Perlantikan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor

B. Kedatangan ramai orang Bugis ke Selangor

C. Orang Bugis menguasai lombong-lombong bijih timah

D. Orang Bugis mendapat sokongan Belanda


42. Penghulu-penghulu daerah di Negeri Sembilan memohon Kesultanan Johor

menghantar seorang putera raja bagi memerintah negeri mereka tetapi gagal.

Apakah langkah yang diambil oleh penghulu-penghulu berkenaan?

A. Memohon seorang putera dari Selangor

B. Menjemput putera raja dari Pagar Ruyung

C. Mengadakan rundingan dengan orang Bugis

D. Melantik seorang raja di kalangan mereka sendiri


43. Mengapakah rakyat takut untuk menderhaka kepada raja?

A. Bimbang dipulau oleh masyarakat

B. Bimbang dihukum penjara

C. Bimbang diusir dari negeri

D. Bimbang ditimpa tulah


44. Dalam undang-undang Adat Perpatih, orang yang mahir mentafsir dan

melaksanakan hukum dinamakan

A. Luhak

B. Buapak

C. Undang

D. Ketua adat


Bulat anak buah menjadi buapak

Bulat buapak menjadi lembaga

Bulat lembaga menjadi penghulu

Bulat penghulu menjadi raja


45. Perbilangan adat di atas menggambarkan

A. raja dipilih oleh rakyat

B. kepentingan permuafakatan

C. hierarki dalam sistem sosial

D. sistem pemilihan dalam perlantikan


• Menanam padi sawah

• Mengusahakan padi huma

• Menanam sayur-sayuran

46. Maklumat di atas berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam masyarakat Melayu

tradisional. Kegitan tersebut dipanggil

A. ekonomi penanaman

B. ekonomi sara diri

C. ekonomi kampong

D. ekonmi purba


X

Orang Bajau, Melayu-Brunei dan

Suluk memperdagangkan hasil laut

dan beras.Orang Kadazandusun

dan Murut hasil hutan.


47. Maklumat di atas menggambarkan urus niaga di X.

X ialah

A. pasar tani

B. pasar rabu

C. pasar tamu

D. pasar besar


• Tolong-menolong

• Menghormati jiran

48. Maklumat di atas berkaitan dengan amalan dalam masyarakat Melayu.

Amalan ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu tradusional

A. suka merendah diri

B. gemar akan pergaulan

C. menekankan nilai-nilai murni

D. tidak mementingkan diri sendiri


Kesan-kesan kewujudan manusia di

Sarawak bermulq pada kira-kira 40,000

tahun lalu.

49. Pernyataan di atas dapat dibuktikan dengan penemuan

A. kubur lama di lembah Rajang

B. petempatan awal di persisiran pantai

C. peninggalan sejarah dalam Gua Niah

D. tapak penghasilan peralatan batu di Kuching


Melanau Pesisran pantai

Kenyah Lembah sungai

Penan Pedalaman


50. Maklumat di atas menggambarkan taburan petempatan penduduk Sarawak adalah

mengikut

A. geografi

B. kegiatan

C. amalan budaya

D. pembahagian daerah


51. Beberapa etnik bumiputera di Sarawak masih mengamalkan kepercayaan

animisme.

Antara yang berikut manakah menerangkan tentang kepercayaan tersebut?

A. Semua fenomena semula jadi mempunyai penjaga yang mesti dipuja

B. Makhluk ghaib mempunyai pertalian kekeluargaan dengan manusia

C. Roh nenek moyang hendaklah dipuja sebagai mengenai mereka

D. Semua benda di atas muka bumi mempunyai semangat dan roh


Mendidik telinga dan menggantung

gelang hingga cuping telinga menjadi

lanjut adalah amalan tradisi di kalangan

etnik Kayan, Kelabit, dan Kenyah


52. Berdasarkan maklumat di atas, apakah tujuan etnik berkenaan berbuat demikian?

A. Melambangkan status

B. Menunjukkan tahap umur

C. Menggambarkan kecantikan

D. Mematuhi Kepercayaan tradisi


Kaum Tanaman

X Sagu

Kelabit Padi sawah

Kedayan Lada hitam


53. Jadual di atas menerangkan tentang kegiatan penanaman di kalangan etnik di

Sarawak.

Tanda X di atas merujuk kepada etnik

A. Iban

B. Bidayuh

C. Penan

D. Melanau


• Mengamalkan animisme

• Tuhan agung mereka ialah Kinorohingan

• Pesta kaamatan sebagai tanda kesyukuran

kepada Kinorohingan

54. Maklumat di atas berkaitan dengan sistem kepercayaan dalam masyarakat

A. Bajau

B. Kadazandusun

C. Murut

D. Melayu-Brunei


55. Orang Kadazandusun, Murut dan Orang Sungai hidup terpisah antara satu sama

lain di pedalaman Sabah.

Keadaan ini menyebabkan mereka

A. mengamalkan sistem politik kesukuan

B. mempunyai kepercayaan animisme

C. menjalankan kegiatan memburu

D. memusuhi satu sama lain


56. Pada abad ke-17, Kesultanan Brunei menghadapi masalah perebutan kuasa.

Apakah implikasi daripada keadaan tersebut?

A. Sultan Muyiddin digulingkan oleh musuhnya

B. Negeri Brunei berpecah kepada beberapa wilayah

C. Kesultanan Brunei tunduk kepada Kesultanan Sulu

D. Kawasan timur laut Brunei diserahkan kepada Sultan Sulu


57. Kaum Bajau mengadakan upacara perkahwinaan pada 14 dan 15 hari bulan

Hijrah.

Mengapakah mereka berbuat demikian?

A. Pengantin akan dimurahkan rezeki

B. Pengantin akan kelihatan lebih berseri

C. Pengantin akan diberkati roh nenek moyang

D. Pengantin akan dikurniakan ramai anak


Padi ditanam di kaki bukit. Selepas dua

atau tiga minggu, petani akan berpindah

ke tempat baru

58. Maklumat di atas menerangkan tentang

A. pertanian sara diri

B. pertanian campur

C. pertanian pindah

D. pertanian giliran


59. Bagaimanakah pendidikan tidak formal diajar dalam masyarakat Melayu

tradisional?

I Melalui sastera lisan

II Melalui pemerhatian

III Melalui pengajaran tok guru

IV Melalui perubatan tradisional

A. I,II dan III

B. I,III dan IV

C. I,II dan IV

D. II,II dan IV


60. Orang Penan sentiasa berpindah-randah

Mengapakah mereka mengamalkan cara hidup sedemikian?

I Kerana berlaku kematian

II Kerana mencari tanah yang subur

III Kepercayaan melarang menetap kekal

IV Kepercayaan melarang melapangkan hutan

A. I,II dan III

B. I,III dan IV

C. I,II dan IV

D. II,II dan IV

_______