Selasa, 15 Mac 2011

UJIAN BULANAN 1 TAHUN 2011

Jawab semua soalan

1. Istilah sejarah dikatakan berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun.
Apakah yang dimaksudkan dengan syajaratun?


2. Antara berikut, siapakah yang menyatakan bahawa sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya?

3. Berikut merupakan ciri-ciri sejarah kecuali


soalan 4 berdasarkan pernyataan di bawah

( sekumpulan ahli arkeologi membuat kajian keatas tanaman dan binatang yang telah menjadi batu )

4. Berdasarkan maklumat di atas, bahan yang dikaji oleh arkeologi di atas dipanggil


5. Yang manakah antara berikutmerupakan sumber yang bersifat asli dan belum ditafsir


............. SEDANG DIURUS MEMUAT NAIK....