Khamis, 3 Februari 2011

SISTEM PERCUKAIAN

1. Cukai – bayaran hasil pertanian, perlombongan, perdagangan dan hasil hutan.

2. Cukai menjadi pendapatan pemerintah

3. Sungai – tempat memungut cukai.

4. Cukai labuh batu – cukai yang dipungut di tempat tertentu di sepanjang sungai.

5. Jika cukai dipungut di kuala sungai – dikenali cukai bebas kuala.

6. Cukai dikenakan ke atas barang dagangan yang dibawa masuk melalui pelabuhan.

7. Cukai kepala – cukai kepada rakyat untuk membuat bunga emas (ufti). Diamalkan di Kedah, Kelantan dan Terengganu.

8. Cukai tanaman – cukai dikenakan jika mengeluarkan hasil yang banyak.

9. Cukai – lambang kekuasaan pembesar