Khamis, 3 Februari 2011

PERDAGANGAN

1. Perdagangan - jual beli dan tukar barang.

2. Sultan dan pembesar menjadi pemodal.

3. Sultan memonopoli kegiatan perdagangan.

4. Perdagangan – secara berjaja di pasar atau di luar kawasan pasar.

5. Pusat perdagangan – di pelabuhan seperti Melaka, Kedah, Klang dan Johor Lama.

6. Kegiatan mengumpul hasil hutan untuk tujuan perdagangan dikenali meramu.