Rabu, 2 Februari 2011

Latihan Bab 11

1 Nama negeri Sabah dikatakan berasal daripada perkataan ‘saba’.
Apakah maksud perkataan tersebut?

A Sepohon pokok hutan

B Sebatang anak sungai

C Pohon pisang

D Seekor binatang liar


2. Sabah telah dikuasai oleh Kesultanan Brunei sejak abad ke-17.

Kesultanan tersebut telah memerintah kawasan

A Lembah

B Persisiran

C Pedalaman

D Pergunungan


3 Sabah telah diperintah oleh beberapa pihak pada abad ke-17.

Antara berikut yang manakah pernah memerintah negeri tersebut?

I Kesultanan Sulu

II Kesultanan Brunei

III Kesultanan Melaka

IV Kesultanan Kalimantan

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

4. Senarai di di atas merupakan suku kaum yang tinggal di daerah pedalaman Sabah.

Mereka mengamalkan sistem

A Politik kesukuan

B Politik kesultanan

C Pemerintahan bebas

D Pemerintahan penghulu


5. Apakah tarian yang dipersembahkan dalam Pesta Menuai di atas

A Ngajat

B Limbai

C Sumazau

D Mengalang