Selasa, 13 Januari 2009

Nota

Zaman Paleolitik


1. Ahli sejarah berpendapat Zaman Paleolitik meliputi tempoh masa 200 000 tahun hingga
300,000 tahun dahulu

2. Ciri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik adalah seperti berikut:

Lokasi


I. Kota Tampan, Perak
ii Bukit Jawa, Perak
iii Bukit Bunuh, Lenggong, Perak
iv Gua Niah, Sarawak
v Tingkayu, Sabah


Ciri-ciri penempatan dan masyarakat

i. Hidup berpindah randah atau nomad
ii.Tinggal di gua dan sekitar kawasan tasik


Kegiatan utama
i. Memburu binatang
ii.Memunggut hasil hutan seperti buah-buahan
iii.Mengamalkan cara hidup sara diri


Peralatan
i.Menggunakan alat batu untuk menumbuk, memburu dan mempertahankan diri dalam
kehidupan seharian


Kepercayaan
i. Mengamalkan kepercayaan animisme
ii Mengamalkan upacara perkuburan