Sabtu, 10 Januari 2009

Nota Pentafsiran Sejarah

Pentafsiran Sejarah

1. Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna, berfaedah atau sebaliknya

2. Pengkaji sejarah perlu mengkaji dan membuat penyelidikan mengikut tatacara yangbetul dan tepat

3. Tafsiran sejarah adalah berbeza mengiktu kaca mata antara ahli sejarah

4. Tafsiran sejarah boleh berbeza kerana seseorang pengkaji cenderung untuk mendorong sesuatu pihak

5. Perkara ini dikaitkan dengan bias atau kecondongan dalam sejarah

6. Ahli sejarah atau pengkaji sejarah perlu menilai dan membuat pentafsiran tentangsesuatu peristiwa sejarah dengan jujur dan bertanggungjawab

7. Tafsiran yang benar dan tepat bertujuan untuk memberi maklumat yang benar kepada masyarakat tentang sesuatu peristiwa itu