Rabu, 14 Januari 2009

Nota Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit

1. Pengasas kerajaan ini ialah Raden Wijaya yang dipengaruhi agama Hindu-Buddha

2. Melaksanakan sistem pentadbiran Undang-undang Manu

3. Pentadbiran raja dibantu oleh Perdana Menteri dan empat orang Menteri

4. Kerajaan Majapahit dikatakan mencapai zaman kegemilangan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk atau Raja Senagara

5. Baginda dibantu oleh Perdana Menteri yang bernama Patih Gajah Mada

6. Keamanan yang dicapai oleh kerajaan ini menyebabkan Majapahit dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Asia tenggara, China, India dan Timur Tengah

7. Majapahit telah menjadii tempat perdagangan utama pada abad ke - 15 Masihi

8. Kataha (Kedah Tua) dan Temasik merupakan pelabuhan utama