Rabu, 14 Januari 2009

Nota Kerajaan Chih - Tu

Chih Tu

  • Menurut catatan I-Ching, Chih Tu bermaksud Tanah Merah, yang terletak di negeri Kelantan. Kerajaan ini diasaskan oleh Raja Guatama pada abad keenam Masihi.
  • Beliau ialah seorang raja yang berkuasa mutlak.
  • Beliau diketuai oleh tiga orang menteri yang bertanggungjawab dalam pemerintahan dan pentadbiran.
  • Sistem pemerintahan berjaya mengikut corak pemerintahan kerajaan Srivijaya yang menerima pengaruh Hindu