Selasa, 13 Januari 2009

Latihan Objekktif Bab 1


1. Diari peribadi Mui Ling mempunyai semua data tentang dirinya daripada tarikh dia dilahirkan sehinggalah ke hari iniNyatakan kepentingan seseoran mengenali diri sendiri

A.
Mengetahui latar belakang nenek moyang
B. Mengenali diri kita dan keluarga
C.
Mengingati semua tarikh yang bererti
D. Menjadi seorang yang kenal diri, berwawasan dan dapat membina cara hidup yang bermatlamat

2 Tema Hari Kebangsaan 'Keranamu Malaysia', dipilih sebagai tema hari kebangsaan selama lima tahun berturu-turut dari tahun 2000 tahun. mengapakah tema dan sambutan kemerdekaan yang penuh gemilang diadakan setiap tahun?

A.
Meraikan hari bersejarah negara
B. Untuk menghidurkan rakyat Malaysia
C. Sebagai tanda kesyukuran dan kebanggaan terhadap negara tercinta
D. Kita patut bersuka ria kerana negara tidak dijajah lagi


3. Nyatakan kesan positif orang yang mempelajari dan memahami sejarah negara

A.
Memahami dan mempelajari tentang sejarah diri
B.
Menjadi rakyat yang bebas merdeka
C. Menghargai, berbangga serta mencintai negara ini
D. Semangat untuk membebaskan negara dari penjajah

4. Pendudukan Jepun di Tanag Melayu merupakan suatu contoh peristiwa bermakna terhadap sejarah

A.
Negara
B. Masyarakat
C.
Individu
D. Agama


5. Sejarah adalah guru terbaik kepada kita.Mengapakah para sejarawan berpendapat sedemikian?

A.
Peristiwa sejarah boleh menjadi panduan dan iktibar dalam kehidupan
B.
Peristiwa sejarah adalah peristiwa yang bermakna
C. Peristiwa sejarah akan menjadikan masyarakat berwaspada selalu
D.
Peristiwa sejarah akan menjadikan kita boleh berusaha


6. Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang laluPenyataan di atas berkaitan dengan maksud sejarah.Siapakan yang mengeluarkan pernyataan tersebut?

A. Kamus Dewan
B. Ibn Khaldun
C. Herodotus
D. Muhd. Yusof Ibrahim


7. Peristiwa Mat Jenin meninggal dunia tidak dapat diterima sebagai peristiwa sejarah kerana

A. Peristiwa tersebut merupakan sejarah individu
B. Mat Jenin tidak memberi faedah kepadamasyarakat dan negara
C. Peristiwa tersebut telah lama berlalu
D. Bukan peristiwa bermakna, tepat, benar dan mempunyai sebab dan akibat


8. Herodotus memberikan definisi sejarah sebagai

A. Peristiwa yang benar-benar berlaku
B. Suatu catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku suatu masa yang telah lalu
C. Suaturekod tentang kejadian sesebuah negara
D. Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka lakukannya.


9. Peranan penting sejarah dalam kehidupan manusia ialah

A. sejarah dapat memberi iktibar
B. sejarah dapat memberi pengalaman baru
C. sejarah dapat membekalkan maklumat
D. sejarah mengandungi kisah-kisah silam


10. Salah satu daripada ciri-ciri sejarah yang penting adalah

A. Pengalaman masa lalu sebagai pengajaran
B. Sebab berlaku peristiwa
C. Peristiwa bermakna dan signifikan
D. Jangka masa yang lama


11. Peristiwa lawatan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir Mohammad ke India pada tahun
2002 dianggap bermakna kerana


A. lawatan tersebut merintis hubungan perdagangan dan diplomatik
B. membolehkan hubungan kaum India di Malaysia dan India dieratkan
C. Merintis hubungan perdagangan
D. Memudahkan kaum India di Malaysia melawat India

12. Kad Pintar yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk menggantikan kad pengenalan
mengandungi maklumat-maklumat berikut

I Pengenalan diri

II Lesen memandu

III Tarikh nikah dan maklumat keluarga

IV Jenis darah dan penyakit yang dihidapi


A. I,II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV


13. Husna mendapat 5 A dalam pepepriksaan UPSR 2002. Generalisasi yang dapat dibuat berdasarkan kejayaan tersebut mengikut konsep sejarah ialah

A. Husna seorang pelajar yang rajin
B. peristiwa yang amat bermakna dalam kehidupan Husna
C. Husna berasal daripada keluarga terpelajar
D. keluarga Husna mengambil berat tentang pelajarnya


14. Sejarah dinilai dari segi ketepatan dan kebenaran sesuatu peristiwa dapat dibuktikan melalui
A. sumber yang sahih
B. penganalisaan yang rapi
C. memenuhi kehendak ramai
D. diolah dan diianalisis oleh para sejarawan

15. Penjajahan British di Tanah Melayu telah menyebabkan berlakunya perkembangan perushaan getah dan bijih timahNyatakan bukti yang menyokong penyataan di atas


A. Penghijrahan dalam sistem pengangkutan
B. Kemahiran dalam sistem perhubungan dan pengangkutan
C. Nilai-nilai Barat diserap dalam masyarakat tempatan
D. Terbinanya bangunan dan monumen bersejarah


Soalan 16 berdasarkan pernyataan di bawah

------------------------------------------------------------------------

Portugis membina Kota A Famosa untuk mempertahankan Melaka daripada jatuh ke tangan musuh

------------------------------------------------------------------------

16 Apakah kaitan Kota A Famosa dengan sumber sejarah?

A. Lambang kekuatan Portugis
B. Lambang kemegahan Portugis di Melaka
C. Pengajaran kepada orang Melayunsupaya tidak berpecah belah
D. Bukti penjajahan Portugis di Melaka


17. Jalan kereta api dari Taiping ke Port Weld membuktikan kepada kita


A. berlaku penjajahan Inggeris
B. kemudahan infrastruktur telah bermula sejak sejak penjajahan Inggeris
C. penjajahan inggeris mengaut hasil bumi kita dengan memperkenalkan kemudahan pengangkutan
D. Inggeris menjajah untuk mendapatkan hasil bumi


18. Arkeologi yan ditemui di Kota Tampan, Perak membuktikan penempatan awal di negara kita. Hasil penemuan tersebut berkaitan dengan ciri sejarah berikut

A. fakta sejarah perlu dipertanggungjwabkan
B. fakta atau maklumat yang tepat
C. bermakna dan signifikan
D. sebab dan akibat

19. Antara yang berikut yang manakan boleh dikategorikan sebagai bentuk sumber primer?

A. Fosil, kertas, artifak dan keterangan lisan
B. Artifak, monumen dan buku ensiklopedia
C. Majalah dan surat khabar
D. Peta, diari, buku dan bahan bertulis

20. Apakah kepentingan sumber bertulis kepada ahli sejarah?

A. Mengetahui kekuatan masyarakat dahulu
B. Mengetahui pemerintahan masyarakat dahulu
C. Membantu mereka membuat kajian tentang kehidupan masyarakat dahulu dengan lebih jelas dan tepat
D. Mengetahui kekayaan masyarakat yang dahulu

21. Ensiklopedia ialah contoh sumber

A. primer
B. sekunder
C. utama
D. sampingan


22. Kajian pengajian sejarah termasuklah

I kaedah lisan
II kaedah arkeologi
II kaedah bertulis
IV kaedah rujukan bahan bertulis


A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

23. Sesuatu yang diucapkan oleh orang sumber dikenali sebagai

A. mitos
B. sumber bertulis
C. legenda
D. sumber lisan


24. Antara berikut yang manakah merupakan kaedah untuk mendapatkan sumber lisan?

A. Lakonan
B. Pendapat
C. Penceritaan
D. Puisi

25. Ahli sejarah telah menemui bahan-bahan sejarah setelah usaha cari gali dilakukan di sebuah gua. Apakah kaedah yang merka gunakan?

A. Kaedah arkeologi
B. Kaedah primer
C. Kaedah sumber
D. Kaedah lisan


26. Sumber lisan dikatakan mempunyai kelemahan dalam menadapatkan sumber sejarah iaitu?

A. kelemahan tokoh-tokoh untuk mengingati fakta yang sebenar
B. terdapat masalah tarikh dan tempat sebenar
C. terdapat unsur-unsur tokok tambah dan lagenda
D. terikat dengan unsur-unsur sastera dan budaya

27. Kepentingan Muzium Negara adalah sebagai

A. tempat menyimpan bahan-bahan sejarah yang boleh dirujuk
B. tempat menyimpan barang-barang lama
C. tempat perbincangan ahli-ahli sejarah
D. tempat pameran khazanah lama

28. Lihat maklumat di bawah

*********************************

* Datuk Bahaman

* Mat Kilau

* Tok Janggut

*********************************

Tokoh-tokoh di atas merupakan tokoh sejarah yang menentang penjajah BritishPenulis dan sejarawan Barat menafsirkan tokoh-tokoh di atas sebagai pemberontak.Mengapakah mereka membuat tafsiran sedemikian?

A. Mereka berasa tercabar dengan kekuatan masyarakat tempatan
B. Penjajah menganggap tokoh-tokoh tersebut disokong oleh Sultan dan pembesar
C. Mereka cuba melindungi niat buruk penjajah Barat
D. Sistem pentadbiran Barat telah terjejas

29. Mengapakah tafsiran sesuatu sejarah berbeza daripada kaca mata ahli-ahli sejarah?

A. Mereka mendapat maklumat daripada pelbagai pihak
B. Mereka tidak mengkaji dengan penuh teliti
C. Mereka cenderung untuk mendorong sesuatu pihak
D. Mereka telah mengkaji dengan jelas

30. Apakah perkara-perkara yang boleh dilakukan dengan pengetahuan sejarah yang diperolehi?

I Dapat membuat penilaian mengenai sesuatu peristiwa
II Mengetahui kepentingan sesuatu peristiwa
III Mengetahui sebab sesuatu peristiwa yang berlaku
IV Mengetahui akibat sesuatu peristiwa yang berlaku


A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

31. Lihat rajah di bawah

Ogos 1957 >>>>>>Kemerdekaan Tanah Melayu

Sejarah mengingatkan kita kepada tarikh yang bersejarah di atas. Selain daripada mengingatkan kita kepada tarikh tersebut, apakah iktibar yang dapat kita lakukan kketika mengingati peristiwa bersejarah ini?


A. Sejarah membantu kita menghargai diri memelihara kemerdekaan dan kedaulatan negara
B. Sejarah dapat mengingatkan kita tentang tarikh perayaan ini
C. Masyarakat dapat bersedia untuk meraikan Hari kebangsaan
D. Pelajar juga dapat menyumbang pada Hari Kebangsaan dengan menyertai perbarisan

32.Mengapakah kita perlu mengingatkan tentang peristiwa yang tidak diingati?


A. Supaya kita dapat meratapi hari tersebut
B. Supaya kita lebih berwaspada agar peristiwa itu tidak berulang
C. Supaya kita boleh mengulangi kesilapan
D. Supaya kita dapat membuat laporan ke atas peristiwa tersebut