Ahad, 18 Januari 2009

Latihan Objektif Bab 4

1.Parameswara merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Dari manakah beliau berasal?

A. Temasik

B. Srivijaya

C. Palembang

D. Siam

2.Parameswara putera raja Palembang berusaha membebaskan negaranya daripada kuasa kerajaan

A. Srivijaya

B. Temasik

C. Siam

D. Majapahit

3.Sebelum dikuasai oleh Majapahit, Pelembang pernah menjadi pusat kerajaan yang besar

Apakah kerajaan tersebut

A. Kerajaan Acheh

B. Kerajaan Srivijaya

C. Kerajaan Kedah Tua

D. Kerajaan Champa

4.Palembang merupakan kerajaan Parameswara.

Mengapakah baginda lari dari Palembang

A. Baginda gagal membebaskan Palembang daripada kerajaan Majapahit

B. Baginda telah dihalau oleh bapanya kerana melakukan pemberontakan

C. Baginda gagal dalam perang saudara

D. Palembang diserang oleh kerajaan Srivijaya

5.Setelah Parameswara gagal dalam usahanya membebaskan Temasik. Majapahit telah mengambil tindakan menyerang Palembang. Ke manakah Parameswara dan pengikut-pengikutnya berundur?

A. Temasik

B. Muar

C. Sening Ujung

D. Melaka

6.Setelah berada di Temasik, apakah yang dilakukan oleh Parameswara?

A. Baginda memajukan Pulau Temasik

B. Baginda dijemput oleh rakyat Muar

C. Baginda telah membunuh Temagi

D. Baginda telah terlibat dalam pemberontakan di Temasik

7.Mengapakah Parameswara melakukan tindakan membunuh pemerintah Temasik

A. Parameswara mahukan pertuanannya semula di Temasik kerana Temasik pernah menjadi naungannya

B. Parameswara berdendam dengan Temagi

C. Parameswara mahu menyerang kerajaan Majapahit dari Temasik

D. Parameswara mahu mengadakan hubungan dengan Siam

8.Mengapakah Siam mahu menyerang Parameswara setelah baginda membunuh Temagi, pemerintah Temasik?

A. Temasik adalah negeri naungan Siam

B. Temagi adalah putera Siam

C. Paremeswara tidak mahu membayar ufti

D. Temasik sebuah kerajaan yang sangat strategik untuk laluan perdagangan

9.Parameswara meninggalkan Temasik untuk mengelakkan serangan Siam dan Mapajahit.Pilih urutan yang betul perjalanan Parameswara sehingga baginda tiba di Melaka

A. Temasik -> Sening Ujung-> Muar ->Melaka

B. Temasik -> Muar -> Sening Ujung -> Bertam -> Melaka

C. Temasik -> Bertam -> Muar -> Sening Ujung -> Bertam -> Melaka

D. Temasik -> Muar -> Bertam ->Sening Ujung -> Melaka

Soalan 10 berdasarkan senarai di bawah

  • Orang Melayu
  • Orang X
  • Orang Asli

Apakah Parameswara tiba di sebuah perkampungan nelayan baginda mendapati kedudukan perkampungan tersebut sungguh strategik untuk ndijadikan laluan perdagangan. Penduduk kampung terdiri daripada pelbagai penduduk seperti di atas. Siapakah orang X di atas

A. Orang Siam

B. Orang Bugis

C. Orang Laut

D. Orang Sungai

11.Mengapakah Parameswara memilih perkampungan nelayan sebagai kerajaannya yang baru?

I Berdekatan dengan laut dan boleh dijadikan laluan kapal

II Boleh memperolehi air yang bersih

III Berbukit bukau sesuai dijadikan petunjuk bagi pelayar dan memudahkan urusan mengawal Selat Melaka

IV Muara sungai terlindung daripada tiupan angin monsun

A. I,II dan III

B. I,II dan IV

C. II,III dan IV

D. I,II, III dan IV

12.Apakah peranan pokok bakau dan api-api di sekitar kawasan pantai yang menyebabkan Parameswara memilih perkampungan nelayan ini sebagai kerajaan baru baginda

I Dapat memerangkap ikan

II Petunjuk kepada pelayar

III Benteng pertahanan

IV Pelindung semula jadi

A. I dan II

B. III dan IV

C. II dan III

D. I dan IV

13.Terdapat sumber bertulis utama yang dijadikan rujukan tentang pengasasan dan pembukaan Melaka. Apakah sumber bertulis utama tersebut?

A. Hukum Laut Melaka

B. Hikayat Merong Mahaangsa

C. Sejarah Melayu

D. Hikayat Raja-raja Pasai

Soalan 14 berdasarkan pernyataan di bawah

  • Parameswara sedang berehat di bawah pokok Melaka.
  • Parameswara telah melihat peristiwa pelanduk menendang anjing pemburuannnya

Setelah Parameswara melihat peristiwa tersebut baginda telah mengambil keputusan untuk mendirikan sebuah kerajaan dan baginda menamakan kerajaan ini Melaka sempena pokok tempat baginda berehat. Mengapakah baginda mengambil tindakan tersebut?

A. Baginda bangga dengan kekuatan anjing pemburuannya

B. Baginda menganggap bahawa peristiwa pelanduk kecil menendang anjing pemburuannya sebagai luar biasa

C. Baginda berehat di bawah pokok yang luar biasa

D. Baginda amat berminat dengan suasana perkampungan nelayan itu

15.Pedagang-pedagang Arab menyebut Melaka sebagai Malakat. Apakah yang dimaksudkan dengan Malakat?

A. Perhimpunan segala barang

B. Perhimpunan segala dagang

C. Pelabuhan yang maju

D. Pemerintahan yang berwibawa

16.Mulaqah juga merupakan panggilan pedagang-pedagang Arab untuk Melaka.Apakah maksunya

A. Pasar

B. Perjumpaan

C. Perhimpunan

D. Pertemuan

17.Mengikut kepercyaan mitos Hindu, nama Melaka diambil daripada sepohon pokok Amalaka yang dipercayai pokok yang pertama tumbuh di alam semesta. Pokok ini mempunyai keistimewaanitu?

A. Mempunyai kuasa ghaib berkaitan dengan pemerintahan negara

B. Mempunyai kuasa ghaib kepada sesiapa yang memakan buahnya

C. Merupakan kediaman tuhan agama Hindu, iaitu Brahma, Vishnu dan Shiva dan buahnya mempunyai kuasa ghaib

D. Memberi kkuasa ghaib kepada sesiapa yang menyembahnya

18.Parameswara telah bertindak bmembentuk sistem pemerintahan yang teratur iaitu dengan menubuhkan jawatanseperti pembesar, 40 orang bentara dan biduanda kecil. Pada pendapat anda apakah kesan pembentukan jawatan-jawatan di atas?

A. Mereka sama-sama membantu Parameswara menangkis serangan Siam

B. Mereka bersama-sama Parameswara merancang pembangunan Melaka

C. Mereka bersama-sama Parameswara merancang membina kota

D. Mereka bersama-sama Parameswara menegakkan undnag-undang Melaka

19.Kegiatan perdagangan amat penting bagi kerajaan Melaka. Oleh yang demikian.

Parameswara berusaha gigih dan merancang dengan bijak untuk memajukan Melaka melalui kegiatan perdagangan.

Apakah kemudahan yang disediakan begi pedagang-pedagang asing?

I Membaiki kapal

II Tempat penginapan

III Bekalan makanan dan minuman yang bersih

IV Tenaga kerja

A. I, II dan III

B. I, II dan Iv

C. II, III dan IV

D. I, II, III dan IV

20.Parameswara juga telah menjalinkan hubungan yang baik dengan Siam yang merupakan musuhnya dahulu.

Apakah kesan hubungan baik tersebut ke atas Melaka?

A. Hubungan ini dapat mengelakkan Melaka dari diserang Siam dan kerajaan Siam mengiktiraf kedaulatan Melaka

B. agama islam berkembang di Melaka dan Siam

C. Pedagang Siam tertarik untuk berdagang di Melaka

D. Ramai orang Siam berhijrah ke Melaka

21.Untuk menjamin keselamatan Melaka daripada serangan Siam dan Majapahit, apakah tindakan bija yang diambil oleh Parameswara

A. Mengupah askar dari Majapahit

B. Membina kubu-kubu pertahanan yang kukuh

C. Mengadakan hubungan diplomatik dengan China

D. Menubuhkan angkatan laut yang terdiri daripada Orang Laut

Soalan 22 berdasarkan senarai di bawah

----------------------------------------------------------------------

  • Laksamana Yin ching
  • Laksamana Cheng Ho

-------------------------------------------------------------------------

Kedua-dua Laksamana di atas adalah perutusan daripada Maharaja China ke Melaka.

Apakah kesan utama perutusan tersebut kepada Melaka

A. Melaka sama taraf dengan negara China

B. Melaka mendapat perlindungan China daripada ancaman musuhnya

C. Melaka membayar ufti kepada China

D. Melaka menjadi kuasa yang kuat

23.Setelah Melaka mempunyai hubungan diplimatik dengan China, musuh Melaka yang manakah tidak berani menyerang Melaka

A. Temasik dan Palembang

B. Temasik dan Siam

C. Majapahit dan Srivijaya

D. Siam dan Majapahit

24.Apakah pengurniaan Maharaja China kepada Parameswara sebagai tanda pengiktirafan kerajaan China kepada Melaka

I. Payung kuning

II. Sepersalinan pakaian

III. Cap mohor

IV. Kapal perang

A. I, II dan III

B. I,II dan IV

C. II,III dan IV

D. I, II,III dan IV

25.Parameswara telah mendapatkan bantuan Orang laut untuk menjaga keselamatan perairan Melaka.

Apakah kesan tindakan Parameswara tersebut?

A. Keamanan dan kemajuan perdagangan Melaka diperolehi

B. Dapat melindungi negeri-negeri kecil di sekitar Melaka

C. Dapat menghapuskan serangan Siam

D. Dapat menjaga perairan Melaka dari serangan Majapahit

26.Mengapakah Parameswara memilih Orang Laut untuk menjaga keselamatan perairan Melaka?

I Orang Laut mahir membina kapal perang

II Orang Laut mengaku taat setia kepada Parameswara

III Orang Laut mahir tentang selok belok Selat Melaka

IV Orang Laut mempunyai ciri-ciri kepahlawanan

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. II, III dan IV

D. I,II, III dan IV

Soalan 27 berdasarkan petikan di bawah

________________________________________

Rakyat itu umpama akar,

Raja itu unpama pohonya,

Jikalau tiada akar nescara

pohon tiada akan dapat berdiri

sejarah Melayu

______________________________________

Apakah yang dimaksudkan dengan petikan di atas jika dikaitkan dengan Melaka?

A. Raja perlu meminta bantuan rakyat Melaka untuk membangunkan Melaka

B. Dalam usaha untuk membangunkan Melaka rakyat Melaka memainkan peranan yang penting

C. Raja perlu memberi perintah yang baik kepada rakyat

D. Raja mempunyai kuasa mutlak untuk merancangpembangunan Melaka

28.Pilih penyataan yang betul mengenai peranan rakyat Melaka untuk membangunkan Melaka

I Orang Asli - menangkap ikan untuk makanan rakyat

II Orang laut - menjaga keselamatan Selat Melaka

III Orang Melayu - menyandang jawatan pembesar dan biduanda

IV Orang Asli - membekalkan hasil hutan untuk kegiatan perdagangan

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. II, III dan IV

D. I, II, III dan IV

29.Orang Kaut berperanan untuk menjaga keselamatan perairan Selat Melaka. Mereka dipilih oleh Parameswara kerana mempunyai ciri-ciri kepahlawanan dan taat setia kepada raja. Selain daripada tugas tersebut, apakah peranan lain yang dilakukan oleh Orang Laut

A. Membekalkan hasil hutan

B. Menyandang jawatan biduanda

C. Menyandang jawatan pembesar

D. Membekalkan hasil laut

30.Apakah ciri-ciri yang ada pada rakyat Melaka yang dapat membantu Parameswara membangunkan Melaka?

I Sedia berkorban

II Taat setia kepada raja

III Menghargai pemimpin

IV Melaksanakan peranan masing-masing dengan baik

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. II, III dan IV

D. I, II, III dan IV

31.Apakah wawasan sifat kepimpinan yang wajar dicontohi daripada Parameswara?

I Sikap suka berperang

II Bijak mengatur strategi

III Keyakinan tinggi

IV Kegigihan yang kuat

A. I,II dan III

B. I, II dan IV

C. II, III dan Iv

D. I, II, III dan IV

32.Parameswra adalah seorang pemimpin yang mempunyai wawasan. Apakah bukti yang menunjukkan baginda seorang yang berwawasan?

A. Lari daripada Palembang untuk mengelakkan diri daripada dibunuh

B. Mewujudkan sebuah kerajaan di Temasik setelah berjaya membunuh pemerintahnya

C. Menukar sebuah perkampungan nelayan menjadi sebuah petempatan yang maju

D. Membina sebuah petempatan di Muar