Rabu, 14 Januari 2009

Latihan Objektif Bab 3


1.Sejarah kerajaan awal Asia Tenggara dibahagikan kepada dua buah kerajaan

I Kerajaan Melayu Melaka

II Kerajaan Srivijaya

III Kerajaan Maritim

IV Kerajaan agraria

A. I dan II

B. I dan III

C. II dan III

D. III dan IV


2.Kerajaan maritim terdiri daripada beberapa buah kerajaan pilih kerajaan maritim di bawah

I Kerajaan Champa

II Kerajaan Angkor

III Kerajaan Chih Tu

IV Kerajaan Kedah Tua

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV


3.Berdasarkan senarai di bawah

 • Kerajaan Funan
 • Kerajaan Angkor

Kedua-dua kerajaan di atas adalah kerajaan awal di Asia Tenggara. Kerajaan awal Asia Tenggara terdiri daripada dua buah kerajaan. Kerajaan di atas adalah dari kerajaan

A. Kerajaan maritim

B. Kerajaan Agraria

C. Kerajaan Melayu Tua

D. Kerajaan Melayu Melaka


4.Masyarakat agraria menjalankan kegiatan pertanian secara tetap dan juga menternak binatang.

Apakah hasil utama pertanian mereka

I Ubi taro

II Padi huma

III Padi sawah

IV Gandum

A. I,II dan III

B. I,II dan IV

C. I,IIIdan IV

D. II,III dan IV


5.Kerajaan Funan wujud pada abad Pertama Masihi. Apakah ciri-ciri kerajaan tersebut?

I Mempunyai bandar pelabuhannya di Oc-Eo

II Membina empayar, terusan dan takungan air

III Rajanya yang pertama ialah Kaundinya

IV Pemerintahan Suryavarman II adalah pemerintah Funan yang agung

A. I,II dan III

B. I,II dan IV

C. I,III dan IV

D. II,III dan IV


6.Kerajaan Funan dari kerajaan Angkor adalah dua buah kerajaan agraria. Di manakah kedua-dua buah kerajaan ini terletak?

A. Di Lembah Bujang

B. Dataran Kedah

C. Di Lembah Menam Chao Praya

D. Di Lembah Sungai Mekong


7.Pusat pemerintahan kerajaan Angkor adalah di kawasan hilir Sungai Mekong. Bagaimanakah ciri-ciri pemerintahan tersebut?

I Sistem pemerintahan tertumpu kepada raja

II Raja mempunyai kuasa mutlak

III Raja dibantu oleh menteri-menteri yang dilantik rakyat

IV Raja juga dibantu oleh kerabatnya dalam menjalankan pentadbiran

A. I,II dan III

B. I,II dan IV

C. I,III dan IV

D. II,III dan IV


8.Agama utama kerajaan Angkor ialah agama Hindu-Buddha. Apakah bukti anda berkata sedemikian?

A. Wujudnya Borobudur

B. Wujudnya Lembah Bujang

C. Wujudnya Angkor Wat

D. Wujudnya Patung Buddha


9.Kerajaan Angkor telah membina baray untuk kemudahan sistem pertanianya

Apakah kebaikan baray ini?

I Dapat menakung air dan disalirkan ke sawah apabila perlu

II Membolehkan kerajaan Angkor mengeluarkan hasil yang banyak

III Membolehkan ikan diternak

IV Menjadi alat pengangkutan yang utama

A. I dan II

B. I dan III

C. II dan III

D. III dan IV


Soalan 10 berdasarkan maklumat di bawah

 • Benteng
 • Terusan

Kedua-dua maklumat di atas dapat dikaitkan dengan

A. kegiatan pertanian kerajaan agraria

B. benteng pertahanan daripada serangan musuh kerajaan agraria

C. pusat pentadbiran kerajaan agraria

D. sebagai alat pengangkutan kerajaan agraria


11.Kerajaan Funan dan Angkor berjaya membina kerajaan dengan menjadikan pertanian sebagai sumber ekonoinya

Apakah antara faktor yang mendorong kejayaan tersebut?

I kerjasama antara pemerintah dengan rakyat

II Kegigihan bertani

III Kerjasama pemerintah sesama pemerintah

IV Penguasaan teknologi pembinaan terusan dan saliran

A. I,II dan III

B. I,II dan IV

C. I,III dan IV

D. II, III dan IV


12.Pertanian padi sawah adalah tanaman utama kerajaan agraria.Apakah antara faktor yang mendorong pertanian tersebut?

I Benteng dan terusan membekalkan air untuk mengairi sawah

II Persekitaran Tasik Tonle Sap mempunyai tanah yang rata

IV Kemaukan buruh dari luar

A. I,II dan III

B. I,II dan IV

C. I,III dan IV

D. II,III dan IV


13.Apakah antara faktor yang mendorong setiap pelabuhan maritim menjadi terkenal

I Menyediakan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, makanan danpenginapan

II Gudang dan tempat menyimpan barang

III Kawasan berjual beli atau pasar

IV Tempat tinggal yang tetap

A. I,II dan III

B. I,II dan IV

C. I,III dan IV

D. II,III dan IV


14.Beberapa buah kerajaan maritim muncul di sekitar Selat Melaka dan Laut China Selatan.

Apakah antara kerajaan-kerajaan tersebut?

I Srivijaya

II Chih Tu

III Champa

IV Kedah Tua

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV


15.Terdapat beberapa buah kerajaan awal di negera kita yang berkembang menjadi kerajaan maritim. Pada pendapat anda, apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan maritim

A. Kerajaan lebih mementingkan kegiatan pertanian

B. Mempunyai penduduk yang ramai

C. Penempatan kerajaan-kerajaan ini di tepi pantai dan menjalankan kegiatan di laut seperti perdagangan

D. Bergantung kepada kekuatan kerajaan


Soalan 16 berdasarkan senarai di bawah

 • Kerajaan Majapahit
 • Kerajaan Srivijaya
 • Kerajaan Melaka

Kerajaan-kerajaan di atas pernah menjadi kuasa politik dan ekonomi yang penting di Gugusan Kepulauan Melayu. Pada pendapat anda apakah faktor utama mendorong kerajaan-kerajaan tersebut berkembang pesat?

A. Penguasaan jalan-jalan perdagangan iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda

B. Mempunyai hasil bumi yang banyak

C. Menjalankan dasar perluasan kuasa

D. Mendapat perlindungan daripada kerajaan asing yang kuat


17.Kawasan aktiviti perdagangan kerajaan maritim meliputi kawasan sekitarnya,serantau,perdagangan dan entrepot.

Apakah fungsi pelabuhan entrepot?

A. Menyimpan barangan

B. Pusat mengumpul dan mengedar barangan

C. Pusat menghimpun padagang-pedagang

D. Pusat pengeluaran perdagangan


Soalan 18 berdasarkan senarai di bawah

 • Hasil Hutan
 • Rempah ratus
 • Ubat-ubatan
 • Damar
 • Gaharu
 • Cendana

Barangan di atas amat diperlukan oleh pedagang dari China, India, Arab dan Eropah.

Di manakah barangan tersebut diperoleh?

A. Kawasan pedalaman Burma

B. Kawasan pergunungan Korat di Thailand

C. Sekitar Tasik Tonle Sap

D. Kawasan pedalaman Gugusan Kepulauan Melayu


19. Penguasaan orang Melayu dalam teknologi perkapalan telah membawa mereka berdagang hingga ke Afrika Timur. Pada pendapat anda apakah pengajaran yang boleh kita pelajarii tentang kerajaan tersebut?

A. Berusaha serta tabah menghadapi cabaran

B. Bersatu serta bekerjasama menghadapi sebarang cabaran

C. Bersatu serta bekerjasama menghadapi cabaran

D. Bersabar dan berdoa apabila menghadapi sesuatu masalah


Soalan 20 berdasarkan pernyataan di bawah

 • Diasaskan sekitar tahun 192 Masihi oleh Chu Lien
 • Dipengaruhi oleh agama Hindu

Pernyataan di atas berkaitan dengan sebuah kerajaan awal di Asia Tenggara. Apakah kerajaan yang dimaksudkan?

A. Kerajaan Srivijaya

B. Kerajaan Kedah Tua

C. Kerajaan Chih Tu

D. Kerajaan Champa


21. Kerajaan Srivijaya pada asasnya mempunyai sistem pemerintahan yang tersusun. Apakah catatan Arab tentang sistem pemerintahan kerajaan Srivijaya?

A. Raja dianggap Raja Rimba dan Maharaja di Laut

B. Raja dianggap Raja Gunung dan Maharaja Rimba

C. Raja dianggap Raja Gunung dan Maharaja di Pulau

D. Raja dianggap Raja Sungai dan Maharaja di Laut


22. Catatan pada Batu Bersurat yang dijumpai di Telaga Batu bertarikh 683 Masihi, terdapat maklumat mengenai bahagian pentadbiran Kerajaan Srivijaya. Apakah tiga bahagian pentadbiranyang dimaksudkan?

I Pentadbiran diraja

II Pentadbiran ketenteraan

III Pentadbiran daerah

IV Pentadbiran kampung

A. I,II dan III

B. I,II dan IV

C. I,III dan IV

D. II,III dan IV


23.Palembang bukan merupakan kawasan yang staregik tetapi ia merupakan pelabuhan yang maju. Mengapakah anda berpendapat sedemikian?

I Menguasai Selat Melaka,Selat Sunda dan Laut Jawa

II Mempunyai hasil bumi seperti damar, cendana dan lada hitam

III Menjalinkan hubungan dengan kerajaan China

IV Tempat pertukaran barangan antara Asia Tenggara, China, India dan Barat

A. I,II dan III

B. I,II dan IV

C. I,III dan IV

D. II,III dan IV


24.Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau menggambarkan kebesaran seseorang raja. Bagaimanakah gambaran kebesaran tersebut?

I Raja dianggap kebal

II Raja dianggap berkuasa sakti

III Raja berkuasa mutlak

IV Raja bersifat ketuhanan

A. I,II dan III

B. I,II dan IV

C. I,III dan IV

D. II,III dan IV


25. Selain kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua. Kerajaan Majapahit juga adalah sebuah kerajaan yang terkenal

Siapakah pengasas kerajaan ini?

A. Hayam Wuruk

B. Raden Wijaya

C. Raden Kartanegara

D. Chu Lien


26. Kerajaan Majapahit mencapai zaman keagungan semasa pemerintahan Hayam Wuruk atau Raja Senagara dengan dibantu oleh Perdana Menterinya

Siapakah Perdana Menteri tersebut?

A. Tun Perak

B. Taming Sari

C. Seri Gajah Mada

D. Patih Gajah Mada


27. Pada peringkat awal kerajaan Kedah Tua adalah dipengaruhi agama Buddha dan kemudiannya oleh agama Hindu-Buddha.

Apakah bukti ahli sejarah berpendapat sedemikian?

A. Peninggalan Candi Angkor Wat

B. Peninggalan Candi di Lembah Bujang

C. Peninggalan Candi Borobudur

D. Peninggalan Candi Siam