Khamis, 15 Januari 2009

Faktor Melaka dipilih menjadi sebuah kerajaan

  • Bekalan air senang diperolehi.
  • Bentuk muka bumi berbukit bukau menjadi

    panduan pelayar dan kawasan selat lebih mudah dikawal.
  • Pokok bakau dan api-api benteng pertahanan dan

    pelindung semulajadi.  • Muara sungai terlindung daripada tiupan angin monsun